O Nama

Arta Dodaj

Arta Dodaj je voditeljica Studentskog savjetovališta i psihoterapeut

pod supervizijom (EMDR, grupna psihoterapija i realitetna psihoterapija)

Maja Pandža

Maja Pandža savjetovateljica je pod supervizijom iz grupne analize s

interesom prema istraživanju latentnih intra- i interindividualnih

psiholoških procesa i interpersonalnih odnosa.

Marijana Barišić

Marijana Barišić je u edukaciji iz realitetne psihoterapije. Posebno je

zainteresirana za širenje spoznaja iz teorije izbora.

Nikolina Šaravanja

Nikolina Šaravanja suradnica je u studentskom savjetovalištu od ožujka

2017.godine. Polaznica je edukacije iz kognitivno-bihevioralne

psihoterapije

Ivona Čarapina Zovko

Ivona Čarapina Zovko zaposlena je na studiju psihologije Filozofskog fakulteta

Sveučilišta u Mostaru. Članica je tima studentskog savjetovališta i voditeljica  

karijernog savjetovališta. U edukaciji je iz kognitivno-bihevioralne psihoterapije.

Marijana Šuvak-Martinović

Marijana Šuvak-Martinović je djelatnica Studija psihologije na Filozofskom

fakultetu u Mostaru, s profesionalnim interesima u domeni motivacije za

učenje i psihologije ljudske seksualnosti.