Grupna analiza je psihoterapijska tehnika s polazištem u psihoanalizi, koja se odvija u grupnom kontekstu. Cilj analitičkog rada članova u grupi je istražiti vlastita iskustva i doživljaje, s naglaskom na one aspekte sebe kojih često nismo svjesni ili nad kojima nemamo kontrolu. Uloga grupe i njenog voditelja/ice je, kroz mrežu odnosa u grupi, stvoriti sigurno okruženje u kojem članovi mogu istraživati odnose s drugima i samim sobom.

Zbog socijalnih interakcija koje se spontano događaju u grupi, obično se ponavljaju interpersonalni fenomeni iz vlastitog života, pri čemu grupa omogućava pojedincu da doživi i osvijesti dinamiku odnosa s drugima iz drugačije perspektive. Dijeljenjem i razmjenom iskustava, članovi razvijaju socijalne vještine i bolje razumijevanje sebe kroz modeliranje drugih, povezanost sa svojom grupom, preuzimanjem odgovornosti za svoje ponašanje i oslobađanjem od emocionalnog stresa. Novo emocionalno i interpersonalno iskustvo članovi grupe  potom mogu primijeniti u vlastitom privatnom i profesionalnom životu.

 

Ovaj oblik psihoterapije se obično izvodi u grupi od šest do osam članova i voditeljem grupe, s trajanjem od 90 minuta. Na samom početku grupi se postavljaju pravila za njen optimalan rad i očekuje se da ih članovi, u dometu svojih kapaciteta, poštuju.

Grupna analiza je efikasna u tretiranju teškoća u interpersonalnim odnosima, kao i simptomima vezanim uz depresiju, anksioznost, psihosomatskim smetnjama i smetnjama u ponašanju.